سال 88در یک نگاه

سال ٨٨را با تمام خوشی هاوناخوشی هایش به پایان رسانیدیم . با بهاری کم باران پاییز خیلی سرد زمستان بدون برف کاملا گرم افتابی در مورد سال گذشته حرف ها بسیار است اما قابل ذکر است که دفتر آی سی تی (ICT) در دی ماه سال گذشته وپست بانک در بهمن ماه افتتاح شد. اخرین روزهای 88بن های کمیته امداد امام خمینی (ره) در بین افراد تحت پوشش توزیع شد البته این بن ها هم جریانی دارد چون در سال 87بن ها به تمام افراد روستا تعلق گرفت اما در سال 88 فقط بین افراد تحت پوشش توزیع  کهاین موضوع باعث نارضایتی مردم شد . البته شاید بعد از عید چیزی نسیب مردم شود .              

 

  متاسفانه هنوز هم قنات خشک است بی اب وخبری از چاه موتور نیست 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
علی

سایت خوبی داری.امیدوارم سال خوب و پرباری داشته باشید.