ای شماره تلفن ها رو حتما به خاطر بسپارید

لیست شماره تلفنهای ضروری

1

شماره تلفن ضروری 17

خرابی تلفن

2

شماره تلفن ضروری 110

فوریتهای پلیسی

3

شماره تلفن ضروری 113

ستاد خبری وزارت اطلاعات

4

شماره تلفن ضروری 115

اورژانس تهران

5

شماره تلفن ضروری 116

حفاظت نیروی انتظامی

6

شماره تلفن ضروری 118

اطلاعات تلفنی

7

شماره تلفن ضروری 119

ساعت گـویا

8

شماره تلفن ضروری 122

شرکت آب و فاضلاب

9

شماره تلفن ضروری 123

اورژانس اجتماعی

10

شماره تلفن ضروری 124

سازمان بازرسی ونظارت برتوزیع کالا

11

شماره تلفن ضروری 125

آتـش نشانـی

12

شماره تلفن ضروری 126

رزرو تلفن بین شهری

13

شماره تلفن ضروری 127

خـرابی تلکس

14

شماره تلفن ضروری 129

قوه قضائیه

15

شماره تلفن ضروری 133

تاکسـی تلفنی

16

شماره تلفن ضروری 134

سازمان هواشناسی

17

شماره تلفن ضروری 136

سازمان بازرسی کل کشور

18

شماره تلفن ضروری 137

شهرداری تهران

19

شماره تلفن ضروری 138

وزارت کشور

20

شماره تلفن ضروری 139

شرکت قطارهای مسافری رجا

21

شماره تلفن ضروری 140

شرکت پست ( اعلام کد پستی )

22

شماره تلفن ضروری 141

وزارت راه و ترابری

23

شماره تلفن ضروری 142

سازمان تامین اجتماعی

24

شماره تلفن ضروری 143

اداره کل بیمه خدمات درمانی

25

شماره تلفن ضروری 144

ندای قـرآن

26

شماره تلفن ضروری 147

ندای امداد جمعیت هلال احمر

27

شماره تلفن ضروری 148

ندای مشاور بهزیستی

28

شماره تلفن ضروری 149

ندای بهداشت

29

شماره تلفن ضروری 162

سازمان صدا و سیما (ارتباطات مردمی)

30

شماره تلفن ضروری 167

سازمان فنی و حرفه ای

31

شماره تلفن ضروری 190

واحد ارتباطات مردمی شرکت مخابرات استان تهران

32

شماره تلفن ضروری 191

اعلام داروخانه های شبانه روزی

33

شماره تلفن ضروری 192

اعلام تقویم و اوقات شرعی

34

شماره تلفن ضروری 193

پست تلفنی

35

شماره تلفن ضروری 194

شرکت گاز (حوادث گاز)

36

شماره تلفن ضروری 195

رزرو تلفن بین الملل

37

شماره تلفن ضروری 196

دریافت پیشنهادات و انتقادات کدهای 118- 126 - 195 و دفاتر بهره برداری

38

شماره تلفن ضروری 197

دفتر نظارت همگانی فرماندهی ناجا

39

شماره تلفن ضروری 199

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

40

شماره تلفن ضروری 09990

پاسخگویی تلفن همراه

41

شماره تلفن ضروری 6133 

دفتر ریاست جمهوری (ارتباطات مردمی)

42

شماره تلفن ضروری 22160

سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران

43

شماره تلفن ضروری 23819

 شرکت برق منطقه تهران

44

شماره تلفن ضروری 38581

دادستانی کل کشور

45

شماره تلفن ضروری 39931

مجلس شورای اسلامی

46

شماره تلفن ضروری 39971

شرکت توزیع نیروی برق

47

شماره تلفن ضروری 51001

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

48

شماره تلفن ضروری 55121

شرکت راه آهن

49

شماره تلفن ضروری 64411

دفتر مقام رهبری

50

شماره تلفن ضروری 64451 

دفتر ریاست جمهوری

51

شماره تلفن ضروری 2-64511

سازمان حج و زیارت

52

شماره تلفن ضروری 66171

سازمان آب

53

شماره تلفن ضروری 9113333

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

54

شماره تلفن ضروری 33111044

شکایات ارتباطات بین الملل

55

شماره تلفن ضروری 60992828

اعلام ارز گـویا

56

شماره تلفن ضروری 66939595

اداره گذرنامه

57

شماره تلفن ضروری 88051011

سازمان آتش نشانی

58

شماره تلفن ضروری 88776028

مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشکده داروسازی

59

شماره تلفن ضروری 5-88740163

تلفن گویای مترو

60

شماره تلفن ضروری 88900889

وزارت بازرگانی

بخش پشتیبانی
/ 0 نظر / 27 بازدید